Общински съвет Болярово проведе своето последно заседание за мандата

Лора Величкова
От Лора Величкова септември 23, 2015 10:18

Общински съвет Болярово проведе своето последно заседание за мандата

На 18 септември 2015 година от 9.30 часа Общинския съвет – Болярово проведе петдесетото си, последно заседание. На него бяха разгледани и приети докладни записки относно:

 • информация за състоянието на отрасъл селско стопанство на територията на Общината за стопанската 2014-2015 год. по ЗСПЗЗ и ЗОСИ;

 • определяне на имотите – общинска собственост, извън тези по ал.1 от чл.9 на ЗОС, които подлежат на задължително застраховане;

 • отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; отчет за дейността на съвета и неговите комисии за мандата;

 • продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Болярово, на собственика на законно построена върху него сграда;

 • продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Стефан Караджово, община Болярово;

 • продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Странджа, на собственика на законно построена върху него сграда; промяна на бюджета и инвестиционната програма на Общината за 2015 година;

 • предложение за временно изпълняващ длъжността кмет на община Болярово и кмет на кметствата в община Болярово в населените места с. Мамарчево, с. Воден, с. Голямо Крушево, с. Малко Шарково, с. Попово и с.Стефан Караджово;

 • ново обсъждане и преразглеждане на решение № 550 взето на 17.08.2015 г. по т.1 от дневния ред на 48 заседание на ОбС Болярово, с което е разрешено и дадено съгласие за дарение идеална част от недвижим имот общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общинска собственост в полза на държавата на Министерство на здравеопазването за целите на проект за обновяване и модернизация на Център за спешна медицинска помощ по оперативна програма Региони в растеж” 2014 – 2020 година;

 • Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Болярово във връзка с разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Ямбол за периода 2016 – 2020 година; издаване на разрешително от кмета на община Болярово за водовземане от води – публична общинска собственост, представляваща язовир с номер 000161 в землището на село Попово по реда на чл. 52, ал. 1, т.3 от Закона за водите; удължаване на срокове на договори за наем на Йордан Трифонов Трифонов с постоянен адрес в гр.Болярово на ул. „Граничарска” № 1 вх.Б ап.19 – земеделски производител сертифициран съгласно регламент ЕО № 834/2007 от фирма „ТП Австрия Био Гаранти” за отглеждането по биологичен начин на животни в землището на с.Воден,община Болярово; допускане поправка на очевидна техническа грешка в решение на ОбС Болярово и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот частна общинска собственост от земеделска земя възстановена по ЗСПЗЗ и сграда землището на село Стефан Караджово, община Болярово.

 • По последна точка – изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, общинският кмет Христо Христов благодари на всички съветници, кметове и кметски наместници за успешната работа през изтичащия вече мандат и пожела на себе си и тях много още бъдещи успехи и все така благоприятна работа в полза на жителите на общината;

 • информация за готовността за учебната 2015/2016 година;

Председателят на Общинския съвет – Атанас Дженков също благодари на всички свои колеги, кметове и кметски наместници и представители на общинската администрация за успешно взетите решения и работата в синхрон през този мандат, който тепърва ще бъде отчитан като наистина успешен. Пожела на всички здраве и бъдещи успехи.

Част от общинските съветници и кметските наместници също благодариха на всички и пожелаха на тях и себе си бъдещи успехи. За да работят отново заедно.

Лора Величкова
От Лора Величкова септември 23, 2015 10:18
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Все още няма коментари, но Вие може да бъдете първият човек коментирал тази статия.

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Вашият коментар

Реклама

Чуйте това!

Новините по дни

ноември 2017
П В С Ч П С Н
« окт.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930